Политика за защита на личните данни на Bulirc Network

С ВЛИЗАНЕТО И ПРЕБИВАВАНЕТО СИ В BULIRC NETWORK, ВИЕ АВТОМАТИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

1. BULIRC NETWORK НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за пребиваването на малолетни и непълнолетни лица в мрежата.
2. BULIRC NETWORK НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за споделяната от Вас лична информация и данни с останалите потребители в мрежата, (включително снимки или обмен на файлове) и евентуални злоупотреби с тях!
3. BULIRC NETWORK НЕ СПОДЕЛЯ Вашите лични данни (реални IP адреси, пароли или e-mail адреси) с трети страни като (други потребители, рекламотодатели, статистически агенции и др.)
4. BULIRC NETWORK НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за последвали събития в личният ви живот, възникнали в следствие на чат запознанства!
5. BULIRC NETWORK НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за споделянето на 18+ материали от други потребители в мрежата (снимки, видео и др)!
6. BULIRC NETWORK НЕ СЛЕДИ и не логва вашите лични съобщения!