Команди за Services

NickServ команди:

/msg NickServ REGISTER - Регистрира псевдоним nick с който сте в момента (ако не е регистриран), като password e паролата ви за identify.
/msg NickServ IDENTIFY - Удостоверявате собствеността на nick-а си (идентификация).
/msg NickServ LOGOUT - Прекратявате сесията си като идентифициран потребител с nick-a си.
/msg NickServ INFO - Показва информация за nick.
/msg NS SET AUTOOP < ON | OFF > - Включва/изключва автоматичен VOICE/HALFOP/OP/PROTECT/OWNER статус на ника ви от CS (ChanServ) при влизане в даден канал, в който имате нужния ACCESS.
/msg NS SET EMAIL - Променяте имейла към вашия псевдоним. При използване на /msg NS INFO добавения имейл ще се показва към информацията с псевдонима ви. Задължително трябва да сте идентифициран в NS (NickServ) за да може да промените имейла си.
/msg NS SET GREET - Дoбавяте поздравително съобщение към вашия псевдоним.
/msg NS SET PASSWORD - Променяте паролата на nick-a си. Отново задължително трябва да сте идентифициран в NS (Nickserv)
/msg NS ACCESS < ADD | DEL | LIST > - Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се identify.
/msg NS SET KILL ON|OFF|QUICK|IMMED - Включва/изключва опция, при която ако някой ползва nick-a ви и не се идентифицира до 1 минута, автоматично ще бъде сменен с ник BulGuest_ . При опция QUICK трябва да се идентифицирате до 20 секунди или ника ви ще бъде сменен с BulGuest_ . При включена опция IMMED ако някой влезе с nick-a ви от неизвестна хостмаска, ника му ще бъде веднага сменен на BulGuest_ . Предварително задайте хостмаски с ACCESS ADD от горните команди.
/msg NS SET PRIVATE ON|OFF - Скрива info-то на nick-а ви при използване на LIST и INFO команда.
/msg NS SET URL - Добавя url страница към вашия псевдоним.
/msg NS SET HIDE|EMAIL|STATUS|USERMASK|QUIT --- ON|OFF - Скрива различните видове информация за вашия псевдоним при използване на NS INFO команда. Можете да скриете вашият e-mail, достъп до Services (ако имате такъв) вашата хостмаск-а, последно използваното от вас quit-съобщение. С втория параметър ON|OFF включвате/изключвате избраната от вас опция.
/msg NS RECOVER - Бърза команда за освобождаване на nick-a ви. А ако някой друг ползва вашият nick, той ще бъде kill-нат от services.
/msg NS SET SECURE ON|OFF - Включва/изключва опция, при която трябва задължително да сте се идентифицирали с ника си, за да бъдете разпознат от Services като негов собственик. Добавете си вашата хостмаска преди да включите тази опция.
/msg NS SET KEEPMODES ON|OFF - Включва/изключва опция при която NS запаметява поставените модове на вашия псевдоним и автоматично ги SET-ва, при следваща идентификация.
/msg NS GROUP - Добавяте друг псевдоним към вашия основен ник/акаунт. Ника към който добавяте даден псевдоним трябва да е регистриран задължително, като използвате едни и същи привилегии - ACCESS в канали, хостмаски и т.н. Препоръчително е да добавяте нерегистрирани псевдоними към вашия основен ник/акаунт, като те биват автоматично регистрирани със същия имейл и парола, както основния.
/msg NS SET display - Променяте зададения основен ник/акаунт във вашата група с друг. Новия ник трябва да бъде задължително във вашата група псевдоними.
/msg NS GLIST - Изкарва всички добавени псевдоними към вашия ник/акаунт.
/msg NS RESETPASS - С тази команда пращате инструкции как да смените паролата на избрания псевдоним към e-mail-а на съответния. E-mail-а трябва да съвпада задължително със сетнатия при REGISTER.
/msg NS STATUS - Връща информация дали даден потребител е фактическия собственик на съответния псевдоним. Ако не е зададен като опция, връща вашия статус.

ChanServ команди: